Dalatouren

Anmälda spelare för Dalatouren 2019/2020 Falun

Spelare
Ahmed Shalbak
Alexander Fredriksson
Alexander Kjellstedt
Anders Eriksson
Anders Hermansson
Andreas Karlsson
Bengt-Åke Johansson
Bo Persson
Börje Ericsson
Carina Wetterskog
Carl Örjan Morén
Daniel Svahn
Daniel Thoden
Dennis Andersson
Dennis Hellbergh
Elin Sahlin
Elize Göransson Larsson
Erik Bäckström
Ewa Holm
Göran Jans
Hans Larsson
Heikki Hiltunen
Hjördis Tångh Lindqvist
Ingela Gruvsjö-Bergling
Jan Selin
Jimmy Medén
John Visser
Jonas Augustinson
Jonathan Holm
Jussi Viitamäki
Karina Borg
Kenneth Kling
Kim Nordin
Kurt Simonsson
Lars Andersson
Lars-Göran Hallström
Lasse Bäcklund
Lena Bark
Lennart Lindqvist
Lotta Jonasson
Lucas Montin
Lukas Andersson
Magnus Zetterlund
Marcus Jonsson
Marcus Lindskog
Marie-Louise Johansson
Markus Östergren Groth
Mats Männikkö
Mattias Hellbergh
Matts Juthagen
Matts Karlsson
Mikael Alfredsson
Mikael Hedqvist
Mikael Smedberg
Mohammed Abu Shalbak
Mohammed Alkatouf
Nicklas Sjöström
Niclas Persson
Niklas Löfgren
Patrik Fahlström
Patrik Samuelsson
Per-Arne Wahlgren
Peter Andersson
Peter Claar
Peter Igelsjö
Peter Snibb
Pär Krumlinde
Rasmus Höijer
Rasmus Sjöberg
Robin Liljeberg
Roger Öbrell
Stefan Andersson
Stefan Dangardt
Sten Sundin
Stina Blyberg
Susanne Solölid
Thomas Linder
Timo Lakso
Tomas Bergling
Tomas Faste
Tomas Hoffmar
Tommy Gustafsson
Tommy West
Tord Sjöberg
Yngve Zetterström
Yvonne Wiksten
Örjan Hedgren

TOTALT: 87 SPELARE