Dalatouren

Anmälda spelare för Dalatouren 2019/2020 Hedemora

Spelare
Ahmed Shalbak
Alexander Fredriksson
Alexander Kjellstedt
Anders Eriksson
Anders Fridell
Anders Hallström
Anders Hermansson
Andreas Grönstrand
Andreas Karlsson
Bengt Johansson
Bengt-Åke Johansson
Bo Hovlind
Bo Klingsmo
Bosse Norlén
Carl Örjan Morén
Christer Forsberg
Christian Björkefors
Conny Larsson
Daniel Johansson
Daniel Thoden
Daniel Wahlgren
Dennis Hellbergh
Elin Sahlin
Elize Göransson Larsson
Erik Bäckström
Ewa Holm
Fredrik Andersson
Fredrik Dahlman Arvidsson
Göran Jans
Göran Thoors
Hans Larsson
Hasse Olsson
Heikki Hiltunen
Helena Eriksson
Hjördis Tångh Lindqvist
Ingela Gruvsjö-Bergling
Jakob Bolin Åsman
Jan Selin
Jimmy Medén
Joakim Brandt
Johnny Hedeén
Jonas Andersson
Jonas Augustinson
Jonas Emretzon
Jonas Grönstrand
Jonas Östman
Jonathan Holm
Jussi Viitamäki
Kent Wogel
Kim Nordin
Kjell Viklund
Kristina Nordenson
Kurt Simonsson
Lars Andersson
Lars Åke Bylund
Lars-Göran Hallström
Leif Kroon
Leif Sandbäck
Lena Bark
Lena Jonsson
Lennart Lindqvist
Lotta Jonasson
Lucas Montin
Lukas Andersson
Magnus Zetterlund
Marie-Louise Johansson
Markus Östergren Groth
Mats Männikkö
Mats Winlund
Mattias Eriksson
Mattias Hellbergh
Matts Juthagen
Matts Karlsson
Mikael Alfredsson
Mikael Collinge
Mikael Hedqvist
Mikael Jernberg
Mikael Smedberg
Mikael Stam
Monica Söderlund
Nicklas Sjöström
Niklas Awén
Patrik Samuelsson
Per Stenmalm
Per-Arne Wahlgren
Peter Andersson
Peter Andersson
Peter Claar
Peter Igelsjö
Peter Jonsson
Peter Snibb
Rasmus Sjöberg
Robin Liljeberg
Roger Ståhl
Roger Öbrell
Sara Andersson
Siv Dahlman
Stefan Andersson
Stefan Dangardt
Stefan Johansson
Sten Sundin
Stina Blyberg
Susanne Juthagen
Susanne Solölid
Thomas Dahlman
Thomas Linder
Timo Lakso
Tomas Bergling
Tomas Faste
Tomas Hoffmar
Tomas Norgren
Tomas Ruotsalainen
Tommy Gustafsson
Tommy Suominen
Tommy West
Torbjörn Larsson
Tord Sjöberg
Ulf Eriksson
Yngve Zetterström
Örjan Hedgren

TOTALT: 120 SPELARE