Dalatouren

Anmälda spelare för Dalatouren 2019/2020 Borlänge

Spelare
Alexander Farén
Alexander Fredriksson
Alexander Kjellstedt
Alf Fahlstedt
Anders Eriksson
Andreas Karlsson
Bengt Johansson
Bengt-Åke Johansson
Bo Hovlind
Bosse Norlén
Börje Ericsson
Carl Örjan Morén
Christer Södergren
Daniel Bengtsson
Daniel Svahn
Daniel Thoden
Dennis Andersson
Dennis Hellbergh
Elize Göransson Larsson
Erik Bäckström
Ewa Holm
Fredrik Andersson
Göran Jans
Hans Larsson
Heikki Hiltunen
Hjördis Tångh Lindqvist
Ingela Gruvsjö-Bergling
Jan Selin
Johannes Eliasson
Johnny Hedeén
Johnny Roos
Jonas Augustinson
Jonathan Holm
Jussi Viitamäki
Karina Borg
Kenneth Karlsson
Kim Nordin
Kurt Simonsson
Lars Andersson
Lars-Göran Hallström
Leif Sandbäck
Lena Jonsson
Lennart Axelsson
Lennart Lindqvist
Lukas Andersson
Marie-Louise Johansson
Markus Östergren Groth
Mats Männikkö
Mats Winlund
Mattias Hellbergh
Mikael Alfredsson
Mikael Hedqvist
Nicklas Sjöström
Ove Eriksson
Patrik Samuelsson
Per-Arne Wahlgren
Peter Andersson
Peter Claar
Peter Igelsjö
Peter Jonsson
Peter Snibb
Pär Krumlinde
Rasmus Sjöberg
Robin Forsvall
Roger Bäck
Stina Blyberg
Susanne Solölid
Sven-Inge Hallström
Thomas Linder
Thomas Olsson
Thomas Wallin
Timo Lakso
Tomas Bergling
Tomas Faste
Tomas Hoffmar
Tomas Norgren
Tommy Gustafsson
Tommy Suominen
Ulf Eriksson
Yngve Zetterström
Örjan Hedgren

TOTALT: 81 SPELARE